Samarbete med Åkaren

Idag har HAK Utbildning AB och Åkaren i Sverige AB tagit ett första steg mot ett samarbete. Vi kommer att hjälpa varandra gällande utbildningar och att anordna gemensamma aktiviteter för våra  svenska åkarna och deras anställda. www.akaren.se 

Kommentera gärna: