Arbete på väg - Allmän grundkompetens (1.1 - 1.3)

 

Kompetenskrav för arbete på väg

Pris:
390 kr
Art.nr:
1
Antal:
LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL erbjuder grundläggande läromedel i enlighet med Trafikverkets kompetenskrav inom arbete på väg (TRVK Apv 2012:86,råd 2012:88samt TDOK 2018:0371 och 0372-krav och råd).

Läromedlet innehåller:
Steg 1 – avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare.
Steg 1.2 /3 – avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon, förare av vinterväghållningsfordon etc.
Läromedlet innehåller dels av oss framtaget material, tryckt i färg  (ca  90 sidor) – reviderat januari 2019 – dels Trafikverkets kravdokument (TRVK Apv 2012:86 samt TRVR 2012:88 båda ver.3 beslutade 2014) samt de senaste Trafikverksbesluten om TDOK 2018:0371/0372.

Läromedlet är lämpligt som undervisningsmaterial vid lärarledd undervisning, men även för den som vill idka självstudier. Läromedlet har även som mål att förbereda personer som avser att avlägga ett certifieringsprov vid något av Trafikverkets förarprovskontor.
Till pärm ingår kunds förstasida/utsida som vi kostnadsfritt designar, monterar och levererar vid beställning.

Vid beställning av första gång 15 st kurspärmar ingår – utan kostnad – lärarmaterial som är anpassad till kurspärmen. Materialet levereras till e-post (via Sprend File) och innehåller även mallar för kurstest, facit, arbetsuppgifter, filmmaterial mm för läraren att skriva ut.

Läromedelspärmar finns för leverans med en viss framförhållning (>1 vecka)med tanke på pärmutsidor mm

Pris för elevpärm per styck 390:- exkl. moms och frakt