ADR - vad behöver jag?Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. Du erhåller efter godkänt teoriprov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat.

Grundutbildning
  - Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
  - Transportsystem
  - Klassificering farligt gods
  - Förpackningar
  - Märkning och etikettering av fordon, containrar
  - Transporthandlingar
  - Lastning, samlastning, lossning, transport
  - Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
  - Särbestämmelser
  - Praktisk övning av brandsläckning
  - Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
  - Teoriprov

Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods)
- Teori och praktik.

Klass 1 utbildning
Om du transporterar explosiva ämnen, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.
- Transport av explosiva ämnen och föremål
- Teoriprov

Tankutbildning
Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning:
- Säkerhetsåtgärder och ansvar
- Fordonskrav
- Krav på tankar, UN-tankar och tankcontainrar
- Transporthandlingar
- Skyltning och etikettering
- Allmänna transportbestämmelser
- Särskilda bestämmelser för petroleumtransport
- Särskilda bestämmelser i övrigt samt övervakning
- Teoriprov

Klass 7 utbildning
Transporterar du radioaktiva ämnen behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

ADR 1.3 utbildning Webbkurs
Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2017 enl de nya bestämmelserna. Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning.

 

Från den 1 mars 2019 genomförs provet för ADR-intyg på trafikverket. 

 

Du kan repetera din utbildning upp till ett år innan giltighetstiden på ditt gamla intyg går ut. Ditt nya intyg kommer då gälla i fem år från det datum då ditt gamla intyg går ut. Repeterar du din utbildning tidigare börjar ditt nya intyg gälla från den dag du genomfört utbildningen.

Kursdatum

Se kalendern

Önskar du något annat datum? Kontakta oss!

Pris

Grund3750:-
Grund Tank 2000:-
Grund Klass 11600:-
Repetion2750:-
Rep Tank1400:-
Rep Klass 11250:-
ADR 1.3 lärarledd1250:-
ADR 1.3 e-learning995:-

Inkl. mat och fika (ek vid e-learning).

Kostnader som tillkommer: 

Bok300:-

Samtliga priser exkl. moms