APV


Grundutbildningen för att man ska få arbeta på eller invid vägen och kan gälla för fordonsförare, maskinförare av mobila arbetsmaskiner.

Det gäller även de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen och arbets- eller platsledning som ej omfattas av utmärkningsansvar på vägarbetsplats.

Vi erbjuder APV steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3) både som lärarledd i lokal eller som lärarledd via Skype. 

Läs mer om Steg 1: Grundkompetens

Vi erbjuder även APV Drift – och underhållsarbeten på väg -vinter/sommarunderhåll som distanskurs genom internet. välkommen med din intresseanmälan!

 

 Kursdatum

Se kalender

Nya kurser sätts även ihop på efterfrågan.

Kontakta oss för önskemål. 

Pris

Vardag:             1750:-
Helg:                  2000:-

Inkl. mat och fika.

APV webbutb: 1500:-             

Kostnader som tillkommer:
Pärm: 395:-

Samtliga priser exkl. moms