Hjullastare


Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullastare.

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivarens ansvar att anställda maskinförare har hjullastartutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Ovanpå lagkravet finns transportbranschens (TYA) egna högre ställda krav och riktlinjer på vilken dokumentation föraren skall ha. Yrkesbevis för arbete med hjullastare erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs.

Vi erbjuder utbildning för:

  • Hjullastare Gods
  • Hjullastare Industriell

Kursdatum

Nya kurser sätts ihop på efterfrågan. Kontakta oss för önskemål.
 

Pris

Ring 0706-66 9339 eller maila info@hakutb.se för offert.