Fordonsmonterad kran


De som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du innehar TYA:s yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran. Detta krav gäller både om du är anställd och entreprenör.

Med lastbilsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar.
Kranarna delas upp i två kategorier:

  • Timmerkranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen.
  • Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs ytterligare ett prov.
     

Kursdatum

Nya kurser sätts ihop på efterfrågan. Kontakta oss för önskemål.


 

Pris

Ring 0706-66 9339 eller maila info@hakutb.se för offert.