Truck


Utbildning för dig som använder truckar eller kommer i kontakt med truckar i ditt arbete.

Truckförarutbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetet. Truckkort kan också vara en lönsam investering i och med att skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs genom utbildning.

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivarens ansvar att förarna har genomgått truckförarutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:5 ”Användning av truckar” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning.

Vår truckutbildning ser till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vi erbjuder kurser för:
A-Truck
B-Truck
C-Truck
D-Truck


 

Kursdatum

Nya kurser sätts ihop på efterfrågan. Kontakta oss för önskemål.
 

Pris

Ring 0706-66 9339 eller maila info@hakutb.se för offert.